Oldal betöltése folyamatban...
EN | HU
Számlaszám: OTP Bank 11735005-20550806

A minőségbiztosításunk célja, komponensei 

 

Az új szakmai programok bevezetésével a korábbi felügyeleti attitűdöt váltjuk fel egy új gondoskodó, odaadó ellátás segítségével, ami azelőtt nem volt jellemző. Nem mennyiségi, hanem minőségi ellátás a cél, és ennek biztosítása, fenntartása, valamint ellenőrzése részben a minőségbiztosítási rendszeren keresztül történik.  

A hatékonyságvizsgálatot 2013 óta végzi éves rendszerességgel a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató a nálunk dolgozó kollégák, nevelőszülők illetve ellátott gyermekek körében. Célunk működésünk körülményeinek folyamatos javítása. A vizsgálati sorozat megálmodója Kothencz János, a vizsgálat célja nem az egyes egységek vagy személyek véleményének megismerése, hanem szervezeti szintű információk megszerzése. Célunk a folyamatos fejlődés és fejlesztés, melyhez a belső hatékonyság megismerése elengedhetetlen. Longitudinális adataink alapján látható, hogy munkánk minősége, szervezetünk felkészültségre évről-évre jobban megfelel a kor kihívásainak. 

A rendszer két alapvető pillérből áll össze: egy évente ismétlődő kérdőíves vizsgálatból és a monitoring munkából.  

Az első pillér egy longitudinális vizsgálat, amely hosszabb időn át figyeli meg ugyanazon jelenséget – jelen esetben a jelenség a szakmai programok megvalósulása gyakorlatban, a megbizonyosodás ennek eredményességéről. A vizsgálat ezen belül keresztmetszeti, ugyanis a kutatás keresztmetszetet vesz a jelenségről egy adott időben. A longitudinális vizsgálaton belül megkülönböztettünk trend,- kohorsz,- és panelvizsgálatokat. A három altípus közül a kohorszba kategorizálható be az évente megismétlődő vizsgálat. A kohorszvizsgálatok speciális alpopulációkat (kohorszokat) tanulmányoznak, és megnézik, idővel hogyan változnak. A kohorsz többnyire életkor szerinti csoport, mint például „a hetvenes években születettek”, de másféle csoportosítást is lehet alkalmazni. 

A vizsgálaton belül az alpopulációk a szakellátási típusok: befogadó otthon; gyermek,- lakásotthon; nevelőszülői hálózat valamint az utógondozói ellátás. A szakellátási területeken belül gyermek és munkatársi kérdőívek is készülnek, amelyek azt a célt szolgálják, hogy mindkét aspektusból meg legyenek vizsgálva a szakmai programok. Nem a teljes populációt (összes gyermek, összes szakdolgozó) kérdőíveztetjük, hanem csak egy mintát. Azonban, hogy a kapott adatokkal tudjunk dolgozni, elemezhessük azokat, ennek a mintának reprezentatívnak kell lennie. Vagyis tudjuk kik a válaszadók, illetve hogy milyen körből kerültek ki, vagy, hogy célzottan őket választották ki a kérdések megválaszolására. 

A monitoring eljárás célja egy folyamat közben mérni az elvégzett tevékenység haladását, sikerességét. 

Monitoring: a folyamatot (fejlesztést, projektet, munkát) végigkövetjük akár elejétől a végéig, akár csak egy-egy időszakát, meghatározott szempontok szerint. Nem figyelünk minden lehetséges tényezőt, csak párat, amit fontosnak tartunk az adott időszakban. A monitoring lehetőséget ad arra, hogy menet közben változtathassunk bármin, ami beavatkozást igényel. Ezt a folyamatban részt vevő szereplők egy csoportja végzi.