Oldal betöltése folyamatban...
EN | HU
Számlaszám: OTP Bank 11735005-20550806

Alapérték: a gyermekek szeretete


A Szeged – Csanádi Egyházmegye által fenntartott Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató megalakulása óta egy teljesen új szemléletmód implementálását kezdte el intézményeiben és nevelőszülői hálózatában. Ezt a fajta szemléletmódot igyekszik átadni a módszertani tevékenység során is. Ez, a gyermekkel törődő, a gyermek valós szükségletén alapuló, a felnőtt ember segítői attitűdjét alkalmazni képes szemléletmód, a keresztény értékek mentén kialakított pedagógiai tevékenység, a KÁSZPEM® rendszere. Az ÁGOTA® Alapítvány, mint a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató szimbiotikus szakmai együttműködő partnere, két éven át kutatta a család nélkül nevelkedő gyermekek életállapotbeli sajátosságait, majd erre a kutatásra építette fel pedagógiai módszerét a KÁSZPEM® szemléletmódját. 

A szakmai program folyamatos monitorozása mindig fényt derít egy-egy jelentős problématerületre, így lehetőségünk van annak újragondolására, preventív tevékenységek elindítására. A szolgáltató élménypedagógiai csoportja és sportéletrendje szorosan együttműködik a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató módszertani csoportjával, hiszen a kollégák által is jelzett problémákra együttesen tudnak adekvát szakmai megoldást kínálni. A prevenció egyik letéteményese a szolgáltatónál az a sportéletrend, melyet még 2014-ben indítottunk útjára és kiváló eszköze gyermekeinknél a disszociális, az agresszió, esetleg a dependencia tüneteinek enyhítésére, és az esetleges kiváltó okok megszüntetésére. 

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató a Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásában működő országos hatáskörű gyermekvédelmi intézményA szervezet 2013. július 1-től mind a nevelőszülői hálózat, mind a gyermek- és lakásotthonok vonatkozásában országos egyházi módszertani intézmény kijelölést kapott, ezért a módszertani feladatok ellátására Módszertani Szaktanácsadó csoportot hozott létre.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy a katolikus egyházi fenntartású, gyermekvédelmi intézményeknek nagy igénye van a szakmai együttműködésre. Ez a kooperáció nemcsak a jogszabályok azonos értelmezésére vonatkozik, hanem közösen teremtik meg olyan fórumok lehetőségét is - konzultációs napok, műhelymunkák, tapasztalatcserék, konferenciák szervezésével - , ahol fejlődhetnek, és folyamatosan új, jól használható, praktikus ismeretekre tesznek szert. Mindemellett időt szakítanak a rekollekcióra is, ahol szellemileg és lelkileg feltöltődnek.

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Csongrád megyei nevelőszülői hálózata és Dr. Foltán József Lakásotthona a módszertani feladatellátását a módszertani szaktanácsadói csoport segítségével végzi. A szaktanácsadói csoportban teológus, pszichológus, jogász, pedagógus, szociálpedagógus, szociális munkás végzettségű kollégák tevékenykednek több éves gyermekvédelmi tapasztalattal. A módszertani feladatvégzést évente egészítik ki különféle módszerspecifikus, terápiás és egyéb képzési lehetőségeket végző szakemberek, akik a megfelelő végzettségüket használva segítik a gyermekkel közvetlenül foglalkozó kollégák munkáját. 

Küldetés: 

„Reményt ébreszteni, jövőt mutatni….

a bizalom sebeit gyógyítani,ott,

ahol a kiszolgáltatottság az úr….”

(Kothencz János)

 • A gyermekvédelmi szakellátásban hozzánk utalt gyerekeknek és fiataloknak otthont nyújtó ellátás biztosítása magas színvonalú szakmai munkával, melyben a felügyelő attitűd helyett törődő-gondoskodó attitűd jellemzi a kollégákat. 
 • Egységes szakmai alapok és cselekvési koncepció a teljes ellátási területen.
 • A vallásszabadság tiszteletben tartásával keresztény értékrend közvetítése.


Céljaink:

 • Magas színvonalú szakmai munka megvalósításának támogatása.
 • Folyamatos szakmai támogatás és segítségadás biztosítása a kollégák számára.
 • Eredményes együttműködések kialakítása, fenntartása folyamatos szakmai konzultációkkal, tapasztalatcserékkel.


Legfőbb tevékenységeink:

 • Minőségfejlesztési elvek kidolgozása: a szakmai feladatok eredményesebb teljesítését akadályozó tényezők (pl. „a mindennapi életet behatároló problémák”) meghatározását és az akadályozó tényezők szakmai eszközökkel történő elhárítása irányának, az új feladatok keretének kijelölését jelenti;
 • Ajánlások készítése hatékonyabb szolgáltatási módszerek alkalmazására: írásbeli módszertani ajánlás kidolgozása az eredményre vezető tapasztalati megoldások összegyűjtésével;
 • Szakmai tanácsadás: konzultációs támogatás különböző jellegű problémák megoldásához (információ nyújtás, probléma elemzés, megoldási alternatívák mérlegelése, stb.);
 • Szakértői közreműködés szakmai program értékelésében, szakmai ellenőrzésben: a Gyvt. 96. § (10) d) pontjának előírása szerint az egyházi módszertani intézmény szakértőként közreműködik a működést engedélyező szerv felkérésére szakmai program értékelésében, szakmai ellenőrzésben. Jogszabályi előírások alapján, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság módszertani útmutatójában meghatározott szakmai szempontrendszer figyelembevételével történik (Nmr. 4. § (3)); 
 • Továbbképzés és a tapasztalatcsere: az előbbi, a személyes gondoskodást nyújtó munkakörben dolgozók számára törvényi előírás alapján kötelező, bár a gyakorlatban kiterjesztett értelemben is használjuk, az utóbbi az ismeretek kölcsönös megosztására, a tapasztalatok (elméleti és gyakorlati) feldolgozására szervezett tematikus szakmai összejövetel, a szakmai gyakorlatba könnyen átültethető tudást közvetít, erősíti a személyes szakmai kapcsolatokat és alkalmas szakmai támogató háló kialakítására.


Terveink:

 • Az elkövetkezendő években továbbra is folytatni szeretnénk a KÁSZPEM® szemléletmódjának implementálását, és ezzel együtt egy olyan preventív szemléletmód kialakítását, amelyben a gyermek már nem elszenvedője a gyermekvédelem rendszerének, hanem a szakmai szemléletmód váltásnak köszönhetően a szakellátási rendszer reménysége. 
 • Az elkövetkezendő évek jó lehetőséget biztosítanak, hogy a szakmai minőségfejlesztés a továbbiakban is folytatódjon, nemcsak a minőségbiztosítás által, hanem egy olyan belső képzési és fejlesztési struktúra kialakításával, amely innovatív jellegénél fogva felkelti az érdeklődést, és a gyermekekkel közvetlenül foglalkozó kollégákban, nevelőszülőkben is igényt ébreszt a szakmai munka jobbítására. 
 • A teljes gyermekvédelmi rendszer működési palettáját lefedő Gyermekvédelmi Módszertani kézikönyv, valamint egy „Jó Gyakorlat Tár” létrehozását tervezzük, mely hatékony segítséget jelenthet a kollégáknak.
 • Nemcsak az intézményben folyó preventív jellegű gyógypedagógiai fejlesztő munkát kívánjuk erősíteni, hanem a nevelőcsaládok számára elvihető, otthon is végezhető gyakorlati kézikönyv kiadását is szorgalmazzuk. 
Kapcsolódó videók