Oldal betöltése folyamatban...
EN | HU
Számlaszám: OTP Bank 11735005-20550806

Szakmai programunk gyakorlata, a divíziók munkája


Szervezetünk alapvető célja a nevelő-fejlesztő munkára összpontosító, közvetlen segítségadás, de folyamatosan fejlesztjük is azt a szakmai programot, amellyel a teljes ellátási területen ugyanazt a magas színvonalú szolgáltatást nyújtjuk. 

Az egymásra épülő, egymást kiegészítő programrendszer megvalósításáról szakmai divíziók gondoskodnak. Ezek a módszerspecifikus és terápiás szolgáltatások a sportéletrend, az élménypedagógia, a gyógypedagógia, a pszichológus csoport, a környezetvédelem, a bűnmegelőzés valamint a pasztoráció. Ez utóbbi az egyházi fenntartásból adódik és a működést meghatározó szemlélet alapja. A lelki támogatás és fejlesztés áthatja a mindennapi munkát, meghatározza a gondozás hatékonyságát, a gyermekekkel való foglalkozást. 


Kiemelt jelentőségű az élménypedagógiai rendszer, melynek keretében programok sokaságát szervezzük mind a nevelőszülői hálózatokban, mind a lakásotthonokban. Az élménypedagógiai csoport az ünneplést és a rekreációt segítő rendezvényeket valósít meg. 

Hangsúlyos szerepet kap a sport, amely nélkülözhetetlen pedagógiai eszköz a gyerekek önállóságra nevelésében. Immár 8 megyében vehetnek részt a gyerekek a sportéletrend programunk helyi, megyei, vagy akár országos rendezvényein. 

A hazai gyermekvédelmi szakellátásban fehér hollónak számít az a gyógypedagógiai szolgáltatás, amit a Szent Ágota nyújt a mindennapokban. Egyre nagyobb az igény a hátrányokkal küzdő gyermekek fejlesztésére. Szegeden a Csongor téri épületünkben egy fejlesztő központ szolgálja ezt a célt, ahol gyógypedagógiai, logopédiai, szenzomotoros foglalkozások, szűrések történnek, de tartanak TSMT-tornát és állat- asszisztált terápiát is. 

Ám nemcsak a szolgáltató székhelyintézményében gondoskodnak a tanulási, fejlődési nehézségekkel rendelkező gyerekekről, hanem a többi megyében is biztosítják a pszichológust, gyógypedagógust, logopédust.  

A pszichológus csoportunk munkája minden családjából kiemelt gyermek számára biztosított, éppúgy a nevelőszülői hálózatban, mint a gyermekotthonban. A szakemberekhez érkező gyermek, felnőtt egyéni, vagy csoportos keretek között vehet részt a közös munkában, amely során a pszichológus a hozott nehézséghez és az egyéni igényekhez igazítva dolgozik saját képzettségének, kompetenciakörének figyelembevételével és a Pszichológusi Etikai irányelveinek szigorú betartásával. 

Környezetvédelmi programunk illeszkedik a Szeged-Csanádi Egyházmegye, mint zöld egyházmegye szemléletmódjához és tevékenységéhez. Fő küldetése, hogy környezettudatos magatartásra tanítsuk a ránk bízott gyermekeket és ezt várjuk el munkatársainktól is. 

A környezettel, természettel való kapcsolatteremtés a családból kiemelt gyermekek szempontjából különleges jelentőséggel bír. Ezért ismeretterjesztő előadásokkal és a természetben végzett gondoskodó tevékenységgel - faültetés, szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás - fejlesztjük érzékenységüket a környezettudatos magatartásra. Ezáltal olyan lehetőségeket nyitunk meg számukra, amelyek a korábban elszenvedett lelki hiányosságok pótlására, és az örömteli fejlődésre adnak alkalmat. 

Tehetséggondozásunk, és Roma Programrendszerünk, valamint készségfejlesztési lehetőségeink, művészeti, zenei programjaink  ugyancsak gyarapítják a nálunk élő gyermekek fejlődéshez szükséges lehetőségeket. Intézményrendszerünknek van ifjúságpolitikája, drogstratégiája és egészségmegőrzési programja is. 

Szintén kiemelt helyen kezeljük a társadalmi beilleszkedést segítő szakmai programokat és felelős gondoskodással segítjük fiataljaink pályaválasztását, és munkához jutását.