Oldal betöltése folyamatban...
EN | HU
Számlaszám: OTP Bank 11735005-20550806

Program egy környezettudatosabb generációért


"Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik. Igyekezz törődni velük. Azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt..." (Wass A.)


Az emberek gondolkodásmódját alapvetően az őket körülvevő kulturális környezet határozza meg. Ha természetszerető, azt tisztelő, az erőforrásokkal ésszerűen bánó közegben élünk, ezek a magatartásminták és attitűdök válnak meghatározóvá. A környezettudatosságra nevelés a teljes személyiség fejlődését átható nevelési folyamat, melynek célja hogy megtanítsa a gyermekeket a környezettel való tudatos együttélésre, a környezetbarát életvitelre. 

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató teljes ellátási területén megvalósuló környezetvédelmi program illeszkedik a Szeged-Csanádi Egyházmegye, mint zöld egyházmegye szemléletmódjához és tevékenységéhez. Fő küldetése, hogy környezettudatos magatartásra tanítsuk a ránk bízott gyermekeket és ezt várjuk el munkatársainktól is. 

A környezettel, természettel való kapcsolatteremtés a családból kiemelt gyermekek szempontjából különleges jelentőséggel bír. A legtöbb gyermek számára a természet ismeretlen, távoli dolgot jelent, amelyben sem örömöt, sem megnyugvást nem találnak. A természettel való ismerkedés és a természetben végzett gondoskodó tevékenység eredményeképpen azonban a gyerekek számára olyan lehetőségeket nyithatunk meg, amelyek a korábban elszenvedett hiányosságok pótlására, és az örömteli fejlődésre adnak alkalmat.


A megvalósítástól azt várjuk, hogy a természetért felelősséget mutató magatartásra szocializáljuk a családból kiemelt gyermekeket és fiatalokat, de a velük a foglalkozó felnőtteket, nevelőszülőket és pedagógusokat is. Gyermekeink környezettudatos magatartása nem csak azon múlik, hogy mindennek fontosságát hányszor ismételjük, hanem inkább azon, hogy jó példát mutassunk számukra és meg tudjuk szólítani szívükben az Ő általuk elképzelt jövőt.


Környezetvédelmi nevelési programunk kiemelt helyszíne: a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató telephelye, Tass-Alsószenttamás dűlő ÁGOTA Falva


A Natura 2000 az Európai Unió összefüggő ökológiai hálózata, amely a közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok, vadon élő állat- és növényfajok védelmén keresztül biztosítja a biológiai sokféleség megóvását és hozzájárul a kedvező természetvédelmi helyzetük fenntartásához, illetve helyreállításához. A tass-alsószenttamási telephely a Natura 2000 adatbázisban „HUKN20005 Tass-szalkszentmártoni szikes puszta” néven természetvédelmi körzetként szerepel, és a Kiskunsági Nemzeti Park felügyelete alatt áll.

A Szolgáltató a környezetvédelmi program kapcsán szorosan együttműködik a Kiskunsági Nemzeti Park szakértőivel, illetve szükség esetén a szomszédos nemzeti parkok, mint például Duna-Dráva, Duna-Ipoly, Hortobágyi valamint a Körös-Maros Nemzeti Park munkatársaival.


1. Általános célkitűzések

Fenntartónk, a Szeged-Csanádi Egyházmegye, mint zöld egyházmegye szemléletmódjához és tevékenységéhez illeszkedik szakmai programunk, amely egymással összefüggő, elemekből áll.

Ismeretterjesztés: 

 • ismerje meg, fedezze fel, szeresse meg a természetet - így belső motivációja alakul ki annak megóvására. A környezeti nevelést, a környezetről való tanulást a legnagyobb hatékonysággal csakis a környezetben valósíthatjuk meg.
 • tapasztalja meg, milyen együtt élni a természettel
 • tapasztalja meg, milyen lehetőségeket rejt magában a természet, hogy mind mentálisan, mind fizikálisan feltöltődjünk. 
 • Számos program, módszer áll rendelkezésünkre ezek megtapasztalásához:
 • a természet jelenségeinek megfigyelése (időjárási elemek, csillagászati jelenségek)
 • különböző tematikájú túrák szervezése (növény- és állatvilág felfedezése a természetes élőhelyükön, geológiai látványosságok megismerése, stb.)
 • saját közvetlen környezetük megismerése (lakóhelyük közelében lévő parkok, álló- és folyóvizek flórájának és faunájának megismerése)

Gyakorlati tevékenységek:

Ezen megismerési folyamatok és felfedezések után lesz lehetőségünk a valóban hatékony szemléletformálásra, amikor már nem csak óvó, hanem teremtő, alkotó, gyarapító tevékenységeket végzünk. Ennek a módszerei:

 • szelektív hulladékgyűjtésbe és szemétszedési akciókba vonjuk be a gyerekeket
 • növénytelepítés: fák- és cserjék ültetése, konyhakert kialakítása, stb. (ennek keretében Tass-Alsószenttamáson, valamint a lakásotthonainkban nagy számban kerülnek fák és cserjék elültetésre)
 • ha lehetőség van rá, háziállat tartása, annak gondozása
 • kézműves foglalkozások szervezése az újrahasznosítás jegyében
 • törekvés az egyszer használatos eszközök visszaszorítására 
 • megismerkedés a megújuló energiaforrásokkal, azok hasznosságával
 • környezetbarát természetvédelem (pl. esővízzel locsolás, téli madáretetés) megismerése


2. Konkrét programok

Előadássorozat:

Gyermekeinknek a teljes ellátási területen előadássorozatot tartunk, a környezettudatos magatartás fontosságáról és gyakorlati hasznáról. Felhívjuk a figyelmet a globális felmelegedés okozta veszélyhelyzetre, számukra is érthető módon. Az ismeretterjesztésbe környezetvédelmi szakembereket, a Kiskunsági Nemzeti Park munkatársait, a zöldporgramunk koordinátorát és a kormányhivatalok hatóságait egyaránt bevonjuk. 

Növényesítés: 

Fásítási programunk részeként, minden telephelyünkön fás szárú növényeket fogunk ültetni. Lakásotthonaink udvarán attól függően, mire van helyben lehetőség mindenütt fát vagy cserjét ültetünk. Tass-Alsószenntamáson, ÁGOTA Falva területén folytatjuk a már megkezdett zöldítést: több, mint ezer fa ültetésével szolgáljuk a környezetvédelem és természetvédelem ügyét. Ezt követően gondozzuk is a csemetéket, összekötve az ismeretterjesztéssel, hogy a gyermekek a tájhonos növényzettel, a Kiskunsági Nemzeti Park sajátos növényvilágával megismerkedjenek.

Szelektív hulladékgyűjtés: 

A 2020-as évtől bevezetjük valamennyi szervezeti egységünkben a szelektív hulladékgyűjtést, amit szintén tanító előadássorozat fog kísérni. 


Nevelőszülőknél élő Zöld járőrök cirkáltak a Vadasparkban

Nevelőszülőknél élő Zöld járőrök cirkáltak a Vadasparkban

Természetkedvelő, állatszerető nevelőszülői családok vettek részt a hétvégén a Zöld járőr programhoz kapcsolódó Családi napon, a Szegedi Vadasparkban.

Lovakkal és egymással ismerkedtek a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekek

Lovakkal és egymással ismerkedtek a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekek

Közel 70 fős vendégsereg érkezett vasárnap – gondoskodásba vett gyermekek és nevelőszüleik - Váradi Márkék lovastanyájára. A helyszín évek óta az Ágota közösség egyik kedvence.

A Föld napjára emlékeztünk a lakásotthonokban

A Föld napjára emlékeztünk a lakásotthonokban

A Föld napja alkalmából zoomos , szemléletformáló foglalkozást tartott Görbe Tünde, szolgáltatónk környezetvédelmi divíziójának vezetője, amelybe kilenc lakásotthonunk csatlakozott be.

Minden fotó mögött egy gyermeklélek van - Természetfotókat készítettek a szegvári lakásotthon gyermekei

Minden fotó mögött egy gyermeklélek van - Természetfotókat készítettek a szegvári lakásotthon gyermekei

A szegvári lakásotthonban élő gyermekeink vezetőjük, Balogh Csilla kezdeményezésére okos telefonokkal és digitális fényképezőgéppel a hónuk alatt, felfedezték a környék szépségeit.

Több mint ezer fát ültettek novemberben a Szent Ágotás gyerekek

Több mint ezer fát ültettek novemberben a Szent Ágotás gyerekek

Környezettudatos magatartásra neveli a fiatalokat a nyolc megyében mintegy ötezer gyermekről gondoskodó Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató.