Oldal betöltése folyamatban...
EN | HU
Számlaszám: OTP Bank 11735005-20550806

Egyházmegyénk, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató védőszentjéül és megnevezésére egyaránt, Szent Ágotát (+250) választotta. Ágota, a keresztény ókor leghíresebb szentjei közé tartozik, a segítő szentek közt is megtalálhatjuk. Szenvedéstörténete komoly üzenetértékkel bír napjaink minden embere számára. Életvitele egyik legfontosabb tanítása a kitartáshoz való ragaszkodás, mely állhatatosság alapja az istenbe vetett eleven hit.

Szent Ágota a szicíliai Katániában született, élete tele volt számos megpróbáltatással. A fiatal, Krisztus szeretetére vágyó leány túlságosan hamar Ointianus mesterkedéseinek célpontjává lett. Decius császár keresztényellenes rendeletét a maga céljaira felhasználva, Ointianus letartóztatta, és gyarló érdekeinek elérése céljából embertelenül megkínoztatta. Nemcsak megcsonkították és rendszeresen kínozták, de börtönbe is vetették és halálra verték. Kínoztatásai, szenvedései közepette is újra és újra megerősödni volt képes. Csodák kísérték életét.


Szent Ágota híre és tisztelete, gyorsan elterjedt Szicílián kívül is az egész egyházban. A Római Misekánon megemlékezik róla, és ugyanazt teszi a Karthagoi Kalendárium, és valamennyi vértanú jegyzék is. Rómában Symmachus pápa egy régi templomot szentelt neki a Via Aurélián, Nagy Szent Gergely pedig az egykori Arianus templomot szentelte a tiszteletére. Ereklyéinek felemelésén és elosztásán kívül tiszteletének elterjedését szolgálta a X. század óta saját ünnepi offíciuma is. Többek közt tűzvész és földrengés ellen hívják oltalmul. A középkorban, a 14 segítő szent között találjuk. Gazdag szokás- és hagyományvilág fűződik nevéhez. A VI. századi, Jeromos-féle martirológium február 5.-re teszi Szent Ágota temetését. Ünnepét Rómában, a VI. század óta ülik. Az ima szavai jól kifejezik Szent Ágota követendő erényeit:
„Istenünk, ki mindenható erőddel a gyengébb nemnek is megadtad a vértanúság győzelmét, kérünk, engedd jóságosan, hogy akik Szent Ágota szűz és vértanú égi születésnapát üljük, az ő példája szerint eljuthassunk Hozzád.”

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató valamennyi munkatársa és támogató önkéntese számára példamutató és követendő Szent Ágota kitartása és küzdelme. Ugyancsak tanulságként szolgálhat mindannyiunk számra, hogy mennyire fontos felkarolni és támogatni a bajba esett és kiszolgáltatott embertársainkat, mint ahogyan Szent Ágota is megvédte a róla szóló leírások alapján szülővárosa, Katánia lakosait is a vésztől. Szent Ágota számtalan erénye arra sarkall bennünket, hogy mi magunk is kitartóak és állhatatosak legyünk küzdelmeinkben, és minden tőlünk telhetőt tegyünk meg azért, hogy a családjukat vesztett, azt nélkülöző gyermekek és fiatalok megtapasztalhassák, hogy ők elfogadható, szeretetre méltó tagjai társadalmunknak, hogy a Jó Isten gondoskodását és szeretetét, az őket támogatók gondoskodásán keresztül is befogadhatják, elfogadhatják, és haza is érkezhetnek ebbe a társadalomba.

Fontos, hogy a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató fiataljait mindenekelőtt gyógyítani legyünk képesek, majd gyógyítva-nevelve a későbbiek során olyan fiatal felnőttekkel élhessük meg mindennapjainkat, akik tovább örökítői tudnak lenni Szent Ágota kitartásának, állhatatosságának, és számos más erényeinek.