Oldal betöltése folyamatban...
EN | HU
Számlaszám: OTP Bank 11735005-20550806
 

Negyedszázados múlt a gyermekvédelemben 

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató történetének gyökerei, negyedszázadosak, hiszen a Szeged-Csanádi Egyházmegye már 1994-95-től az akkori Hittudományi Főiskola és Papi Szeminárium növendékeinek, hallgatóinak szociális gyakorlati helyszínként jelölte meg, a Szeged Megyei Jogú Város és Csongrád, Békés, valamint Jász-Nagykun-Szolnok Megye gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményeit. Hoffer József SJ. Atya kezdeményezésére a 90-es évek második felére, a szegedi Árpád Nevelőotthon, vagy a szegedi Londoni körúti nevelőotthon növendékeit rendszeresen látogatták a Szeged-Csanádi Egyházmegye teológus papnövendékei, és a Szegedi Hittudományi Főiskola civil hallgatói.


1994

Főpásztori támogatás az önkéntes gyermekvédelmi munkához

1995-ben a Szeged-Csanádi Egyházmegye akkori főpásztora, Gyulay Endre püspök támogatásával Kothencz János, akkori II. éves teológushallgató vezetésével, a Szegedi Hittudományi Főiskola hallgatói, és a Szeged-Csanádi Egyházmegye, valamint a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye egyházközségeiből verbuválódott önkéntes közösség táboroztatást-nyaralást szervezett Püspökszentlászlóra, a két egyházmegye területén működő gyermekvédelmi intézményekben élő állami gondozott fiatalok részére. ( Fotó: Frank Yvette) 

1995

Az ÁGOTA Alapítvány létrejötte

1996 decemberében Kothencz János alapításával létrejött a Szegedi Hittudományi Főiskolán, az ÁGOTA (Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért), tevékenykedő katolikus keresztény karitatív önkéntes közösség és mozgalom. Az ÁGOTA 1996-tól rendszeresen és szervezett formában látogatta a Szeged-Csanádi Egyházmegye által érintett három megye valamennyi nevelő-, későbbiekben gyermek- és lakásotthonait, és az évek előrehaladtával, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye területén is folytatta szolgálatát. Minden élményprogram szerves részét képezte a liturgikus programok megvalósulása is. 

1996

1998-99

Sok száz állami gondozott gyermekkel foglalkozik az ÁGOTA önkéntes karitatív közösség.

1998

Az ÁGOTA közössége országos szintre terjeszti ki tevékenységét

Az ÁGOTA közössége, a 2000-es évektől rendszeresen élvezhette a Német Katolikus Püspöki Kar szervezetének, a RENOVABIS-nak a hosszú éveken át tartó támogatását. A csaknem bő egy évtizedig tartó támogatásnak köszönhetően a közösség országos szintre terjeszti ki tevékenységét. Ennek során egy háromlépcsős élménypedagógiai programrendszert, a gyermekjóléti alapellátással is rokon napközbeni és éjszakai játszóház programhálót, egy hosszú éveken át tartó, országos állapotracionalizáló kutatást, és egy szintén hosszú éveken át kimunkált terapeutikus alapú, pedagógiai programrendszert hoznak létre, és alkalmaznak a hazai gyermekvédelemben. Mindezt, a Szeged-Csanádi Egyházmegyével szoros, szimbiotikus együttműködésben, pasztorációs közösségként sikerült elérni.

2000


Hivatalosan is bejegyzett, országos kiemelkedően közhasznú alapítvány lett az ÁGOTA Alapítvány

2002

Új cél, új szemlélet

2005-től, az ÁGOTA közösség azt a célt tűzte ki maga elé, hogy megváltoztassa azt a szakmai szemléletmódot, amely a hazai gyermekvédelmet jellemezte. A gondozás személyesebbé tételével a korábbiakban megrögzült, felügyeleti típusú hozzáállását akarta felváltani, és a személyes gondoskodáson nyugvó attitűdöt meghonosítani.

2005

Erősödő egyházmegyei felelősségvállalás

Ez év augusztusában lett a Szeged-Csanádi Egyházmegye új főpásztora Dr. Kiss-Rigó László. Az ÁGOTA közössége ekkoriban ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját. Az új főpásztor minden eddiginél komolyabb elhatározással karolta fel - sok egyéb társadalmi felelősségvállalása mellett - a családból kiemelt gyermekek és fiatalok ügyét. Dr. Kiss-Rigó László püspök már 2006-2007-től rendszeresen támogatta és elősegítette az egyházmegye intenzívebb és hatékonyabb felelősségvállalását a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok szolgálatáért.

2006

Létrejön a KÁSZPEM rendszer

Az egyházmegye vezetése ekkor már rendszeresen konzultál a családból kiemelt fiatalok pasztorációs lehetőségeiről és társadalmi integrációjuk fontosságáról az ÁGOTA közösségével, annak tagjaival, és vezetőjével, Kothencz Jánossal. Dr. Kiss-Rigó László püspök közreműködésének köszönhetően kerültek kapcsolatba a német püspökkari konferencia közép- és kelet-európai szolidaritási segélyszervezetével, a RENOVABIS-sal. Támogatásuknak köszönhetően indult el a KÁSZPEM - Szenzitív Pedagogikoterápiás segítői rendszer implementációja (a hazai gyermekvédelmi szakellátás gyakorlatába való beültetése). A katolikus keresztény érték és szemléletrendszeren alapuló érzékenyítő pedagógiai program hatékonyan szolgálja a fiatalok lelki és mindennemű szocializációs fejlődését.

2008


Intézményrendszerünk megalapítása és működése

2010

Egyházmegyei szerepvállalás a gyermekvédelemben

2010-ben az egyházmegyét a kormány szakminisztériuma felkéri a Komárom-Esztergom Megyei gyermekvédelmi szakellátási rendszer fenntartására és működtetésére. A megtisztelő felkérés nemcsak az intézményekre, hanem a nevelőszülői családoknál élő gyermekekre és fiatalokra is vonatkozik. A megkeresésnek eleget téve 2010 óta az egyházmegye működteti a Komárom-Esztergom Megyei gyermekvédelmi szakellátási rendszert. Ugyanebben az évben elindulnak az egyeztetések a Csongrád megyei, gyermekvédelmi szakellátási rendszerek átvételéről. 

2010

Létrejön a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató

2011. április 18-án a Szeged-Csanádi Egyházmegye és annak főpásztora, dr. Kiss-Rigó László létrehozza, megalapítja, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Országos Gyermekvédelmi Szakellátást működtető intézményrendszerét.

2011

Bővül az ellátandó terület

2011. június 1-től Csongrád megye, majd december 1-től Bács-Kiskun megye gyermekvédelmi szakellátásának nagyrésze is az egyházmegyei szolgáltatóhoz kerül. 2012-2013-ban új nevelőszülői hálózat alakul ki a Csongrád megyei részeként Békés megyében, Jász-Nagykun-Szolnok megyében, valamint Pest megyében és Budapesten. 2013-ban kapja meg szervezetünk az országos módszertani kijelölést, amely minden katolikus fenntartású nevelőszülői hálózat, valamint gyermek és lakásotthonokra kiterjed.

2011

Szakmai partnerség

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató, mint országos gyermekvédelmi szakellátási intézményrendszer a mindenkori kormányzat partnerévé válik, és ezt az együttműködést a szakminisztériumon kívül más szakmai és fenntartói szervezetekkel is kialakítja. Január 1-től a szolgálató átveszi Komárom-Esztergom megye ellátást biztosító nevelőszülői hálózatát és lakásotthonait. 

2014

Nyolc megyére bővül az ellátási terület

A kormány felkérésére ez év július 1-jei hatállyal, a Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatójának tevékenységi területe és feladatellátása jelentősen bővült. A szervezet immár 8 megyében: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Jász- Nagykun Szolnok, Heves, Nógrád, Komárom-Esztergom, és Pest megyében, valamint a fővárosban látja el a gyermekvédelmi szakellátás feladatit. Az egyházmegye fenntartásában így ma már több mint 5000 férőhelyen gondozhatnak családból kiemelt gyermekeket és fiatalokat. Emellett a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató valamennyi katolikus fenntartású gyermekvédelmi rendszerben - összesen 12 megyében -országos módszertani feladatokat is ellát.

2020

További öt megyével bővült a gyermekvédelmi szakellátás feladatainak ellátása

A kormány felkérésére 2021. január 1-től további öt megyével bővült a gyermekvédelmi szakellátás feladatainak ellátása. A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató ettől az időponttól kezdve 13 megyében: Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Pest és Tolna megyékben, valamint a fővárosban látja el a gyermekvédelmi szakellátás feladatait. Az egyházmegye fenntartásában így ma már több mint 7000 férőhelyen gondozhatnak családból kiemelt gyermekeket és fiatalokat. Emellett továbbra is ellátja valamennyi katolikus fenntartású gyermekvédelmi rendszerben a módszertani feladatokat is.

2021