Oldal betöltése folyamatban...
EN | HU
Számlaszám: OTP Bank 11735005-20550806

Békés megyei Nevelőszülői hálózat 

 

Békés megye 5631 km2-es területével és mintegy 338.025 fős lakosságával az ország közepes nagyságú, kis népsűrűségű megyéje. A megyében 75 település található, ebből 54 község, 21 város.  

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató által működtetett nevelőszülői hálózat Békés megye 31 településre kiterjedően biztosítja a nevelőszülői gondoskodást. 

A nevelőszülői hálózat gondoskodik a Békés megyében, szakellátásban ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett gyermek, utógondozói ellátásban részesített fiatal otthont nyújtó ellátásáról, nevelésbe vett, vagy utógondozói ellátott anya és gyermeke együttes elhelyezéséről, az elhelyezésre jogosult szerv határozata alapján. 

A hálózatunkban működő nevelőcsaládok 0-18 éves korú gyermekek nevelését és 18-24 éves korú fiatal felnőttek utógondozói ellátását végzik a mindenkori működési engedélyben meghatározott számú nevelőcsaládban és férőhelyen. 

A gyermekek többsége ideiglenes hatályú elhelyezéssel kerül nevelőszülőhöz. A gyermekek kor és nem szerinti megoszlása vegyes.  

Hálózatunknál jelenleg 112 fő nevelőszülő áll foglalkoztatási jogviszonyban. 

A nevelőszülők munkáját a nevelőszülői tanácsadók segítik. A nevelőszülői hálózatban dolgozó nevelőszülői tanácsadók létszáma a működtetett nevelőcsaládokban elhelyezhető gyermekek száma alapján meghatározott. Jelenleg a nevelőszülői hálózatban nevelőszülői tanácsadó munkakörben foglalkoztatottak száma 11 fő. A nevelőszülői tanácsadók ellátási területét a nevelőszülői hálózat szakmai vezetője határozza meg. Feladatait a nevelőszülői hálózat szakmai vezetőjének irányításával végzi. 

A nevelőszülőt feladatai ellátásában a nevelőszülői tanácsadó folyamatosan segíti, és szakmai ellenőrzését biztosítja  

A hálózatban 1 fő növendékügyi előadó adminisztrációs feladatokat lát el.  

A működtető gondoskodik még gyermekgondozó megbízásával a nevelőszülő segítéséről, ha a nevelőszülő egyidejűleg legalább öt gyermek vagy három különleges ellátási szükségletű gyermek vagy egy speciális szükségletű gyermek teljes körű ellátását biztosítja.  

Cél az ellátási területünkön élő nevelőszülők és a munkájukat segítő szakemberek olyan szakmai munkájának megteremtése, amely képes a változó szükségletekhez alkalmazkodva a megyében nevelőszülői gondoskodásra szoruló minden életkorú és szükségletű gyermek jogszabályoknak és szakmai alapelveknek megfelelő, magas színvonalú teljes körű, otthont nyújtó ellátására. 

E munka alapja a körültekintő kiválasztás, az egységes szakmai szemlélet a nevelőszülők és a tanácsadók feladatkörében, azok mindenre kiterjedő folyamatos és egységes kontrollja, a nevelőszülői ellátásban érintettek fokozott mentálhigiénés védelme (ide értve a rendszeres közösségi, szabadidős programokat) és a folyamatos, szükségletekre kidolgozott, magas szintű továbbképzés.  

A nevelőszülői család, mint személyes élettér, természetes belső erőforrásaival, érzelmi kapcsolataival a gyermek számára részben és átmenetileg helyettesíti, pótolja a vérszerinti családot, új lehetőségeket teremt a családi szerepek kialakításában, gyakorlásában. Állandó személyes kapcsolatot, az érzelmi biztonságot, az együttélés természetes formáját, a lakókörnyezetbe való integrációt biztosítja. 

A családon belüli kapcsolatok kialakulása, megélése a családi szerepekre szocializál, a gyermek későbbi, felnőtt életének modelljévé válhat, értékrendjébe beépülhet.  

A nevelőszülőnek eleget kell tennie a gyermekvédelmi szakellátás jogszabályokba foglalt követelményeinek is. Gondoskodik a gyermek fejlesztés-tervezéséről, annak végrehajtásáról, rendszeresen számot ad a fejlődés eredményeiről, nehézségeiről, biztosítja a gyermek számára fontos kapcsolatok ápolását, eleget tesz a működtető foglalkoztatással járó elvárásainak. 

Fontos törekvés továbbá, hogy a gyermekek csak a feltétlenül szükséges időt töltsék gyermekvédelmi gondoskodásban, így a hazagondozáson – az alapellátással való szoros együttműködésben- nagy hangsúly fekszik.  

Azért lettem nevelőszülő...

Nevelőszülőnek lenni pótolhatatlanul hasznos hivatás. Erre a nem könnyű, de nagyon szép pályára olyan emberek alkalmasak, akik bármilyen sorsú, életkorú gyermek befogadására készek. A nevelőszülőnél élő gyermek esélyt kap, hogy megtapasztalhassa mi az a szeretetteljes törődést. Szervezetünk, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató annak érdekében, hogy minél ismertebbé tegye a nevelőszülői hivatást, intenzív kampányba kezdett a közösségi médiában. Az ellátási területünk minden megyéjében elkészítettünk egy kisfilmet, amely ezt a célt szolgálja. A Békés megyei nevelőszülőket bemutató kisfilmet a gyulai Almássy- kastély Látogatóközpont előtti parkban forgattuk.

Kérjük, segítse munkánkat azzal, hogy megosztja a Facebook profilján ezt a kisfilmet! Önnek ez egy kattintást jelent, nekünk viszont sok száz ismeretlen ember elérésének a lehetőségét, akiket közelebb szeretnénk hozni ehhez a szép és nemes hivatáshoz. Köszönjük, hogy segít nekünk a nevelőszülőség népszerűsítésében!

 

Szakmai program megtekintése