Oldal betöltése folyamatban...
EN | HU
Számlaszám: OTP Bank 11735005-20550806

Élmények a gyermekek szolgálatában


A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató szakmai szempontból fontos feladatának tartja a rá bízott gyermekek élményszerű nevelését, fejlesztését. A szolgáltató az ÁGOTA Alapítvánnyal együttműködve annak KÁSZPEM-módszerét alkalmazza, amely érzékenyítésen alapul. Ehhez jól illeszkedik az élménypedagógia programrendszere, amely nemcsak pedagógiai, hanem sok esetben terápiás jelleggel is bír, a különféle sorsállapotokat megélt gyermekek számára. A szervezet célja, hogy az igényekhez igazodva, különböző típusú programokkal minél sokrétűbb élményeket adjon, mert a változatosság számos készséget, képességet fejleszt, de emellett a szocializációt, az összetartozás érzését és a társas kapcsolatok erősítését is szolgálja.

Az élménypedagógiai programok szervezése során az a célunk, hogy szervezetünkben minden korosztályt és célcsoportot elérjünk. Fontos, hogy olyan lehetőségeket kínáljunk, amely az életkorhoz illik, érdekes és hasznos, ugyanakkor alkalmas a közösséghez tartozás érzését erősíteni.

Szolgáltatónk fontos feladatának tartja a valamiben tehetséges gyermekek támogatását, megerősítését, segítését. A tehetséget olyan esélynek tekintjük, amely lehetőséget teremt számukra a fejlődésre, továbbtanulásra.


Élménypedagógia: 

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató szakmai szempontból fontos feladatának tartja a rá bízott gyermekek élményszerű nevelését, fejlesztését. A szolgáltató az ÁGOTA Alapítvánnyal együttműködve annak KÁSZPEM-módszerét alkalmazza, amely érzékenyítésen alapul. Ehhez jól illeszkedik az élménypedagógia programrendszere, amely nemcsak pedagógiai, hanem sok esetben terápiás jelleggel is bír, a különféle sorsállapotokat megélt gyermekek számára. A szervezet célja, hogy az igényekhez igazodva, különböző típusú programokkal minél sokrétűbb élményeket adjonmert a változatosság számos készséget, képességet fejleszt, de emellett a szocializációt, az összetartozás érzését és a társas kapcsolatok erősítését is szolgálja.  

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató élménypedagógiai programhálójában 2021. január 1-től 5 területi igazgatóság felügyelete alatt 13 megye gyermek- és lakásotthonai valamint nevelőszülői hálózata vesz részt: 

 1. Csongrád-Csanád megye 
 1. Bács-Kiskun megye 
 1. Békés megye 
 1. Jász-Nagykun-Szolnok megye 
 1. Heves megye  
 1. Nógrád megye 
 1. Pest megye 
 1. Komárom-Esztergom megye 
 1. Baranya megye 
 1. Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
 1. Győr-Moson-Sopron megye 
 1. Tolna megye 
 1. Veszprém megye 

Szervezeti felépítés: 

Az általunk szervezett programok típusai: 

Az élménypedagógiai programok szervezése során az a célunk, hogy szervezetünkben minden korosztályt és célcsoportot elérjünk. Fontos, hogy olyan lehetőségeket kínáljunk, amely az életkorhoz illik, érdekes és hasznos, ugyanakkor alkalmas a közösséghez tartozás érzését erősíteni.  

 • Élményprogramok: ezek azok a programok, amelyek célja elsősorban a közösségépítés, a meglévő kapcsolatok erősítése, az élményadás. Ilyenek például a kézműves foglalkozások, kirándulások, családi napok szervezése, mozi, strandlátogatás stb. 
 • Kulturális programok: ezek célja, hogy megismertesse a gyermekeket különböző szokásokkal, ünnepeink jelentőségével, helyes viselkedési, öltözködési formákkal hogy érdeklődési körük szélesedjen, tudásuk gyarapodjon. Ilyenek például a nemzeti ünnepeink megtartása, színház, kiállítás, múzeum látogatás, roma napok szervezése stb. 
 • Interaktív programok: ezek célja az információ átadás, tájékoztatás, figyelem felkeltés például „kerekasztal” beszélgetés formájában, lehetőség szerint szakemberek bevonásával: drog- és alkohol káros hatásai, internet veszélyei, balesetvédelem, utógondozás- és otthonteremtési támogatás stb. 

A programok megvalósítását a megfelelő motiváció, és az anyagi források lehetőség szerinti biztosítása garantálja.  

A gyermekekkel foglalkozó szakembereket az motiválja, hogy az élményprogram segíti munkájukat: jobban megismerik a gyermekeket, erősödik közöttük a bizalom. Bizonyos döntéshelyzetben a programokon szerzett tapasztalat billentheti a mérleg nyelvét.  

gyermekek motiválása, a programokon való részvételük elősegítése többféle módon történhet. Az egyik ilyen és talán a legfontosabb ösztönző erő, ha az ő igényeiknek, kérésüknek megfelelő program szerveződik. Ilyenkor örülnek, ha nemcsak meghívást kapnak, hanem részt vállalhatnak a szervezésben vagy a lebonyolításban. Úgy érzik, így saját személyük is fontossá válik a rendezvényen, ezért magukénak vallják azt, és könnyebben azonosulnak a program céljaivalMotiváló lehet, és nevelő erő rejlik abban, ha egy híresebb embert is meghívást kap az eseményre, az ő személye, elért életútja példa lehet a gyermekek számára.  

A nevelőszülői tanácsadók, esetleg vezetők részvétele az eseményen szintén előnyös hatású, hiszen ez lehetőséget teremt a közvetlen találkozásra, kötetlen beszélgetésekre.  

A szolgáltató élményprogramjaival nem csak a gyermekekre, hanem a nevelőszülőnkre is gondolFelelősségteljes hivatásuk mellett nekik is jól esik a kikapcsolódás, ezért kirándulást, bált, családi napokat szerveznek számukraahol kiszakadhatnak a mindennapokból. A kötetlen találkozásokra alkalmat teremtő programokon beszélgethetnek az őket leginkább érintő, örömet vagy nehézséget okozó témákról, közös tapasztalatokrólEzzel is segíti, támogatja a munkájukat a szervezet. 

Programok szervezése nevelőszülői hálózatban: 

A programokat a nevelőszülői tanácsadók szervezik és koordinálják a saját hálózatukban vagy más területekkel összefogva. Az események előkészítésekor figyelembe veszik a családok igényeit (ez lehet a nevelőszülők szándékától eltérő, de a tanácsadó probléma meglátása szerint indokolt)az évszakot, illetve az ünnepköröket 

Minden év január 31-ig a tanácsadók elkészítik az adott év programtervét, amely tájékoztató anyag: a pontos dátumot nem, csak a hónapot-, illetve a program jellegét (kézműves foglalkozás vagy kirándulás stb) tartalmazzaEzt a tervezetet megkapják a területi vezetők, az élménypedagógiáért felelős koordinátorok, illetve az élménypedagógiáért felelős főigazgató-helyettes, táblázat formájában, megyékre bontva. 

következő hónapban megvalósítandó programok pontos időpontját, helyszínét, megnevezését, minden előző hónap 20-ig küldik meg a tanácsadók a szakmai vezetőn keresztül, az élménypedagógiáért felelős koordinátornak. Az átgondolt szervezés jelentősége, hogy a családok fel tudnak rá készülni, lehetőség van a vezetőknek arra, hogy ellátogassanak a rendezvényre, illetve a média is jelen tudjon lenni, ha hírértékű.  

Vannak olyan programok, amelyek minden évben rendszeresek. Ilyenek például a farsang, családi nap, az advent és a Mikulás. Az időpont kiválasztásánál a tanácsadó egyeztet a családokkal, hiszen rendkívül fontos, hogy minél többen ott tudjanak lenni. Ezek a napok jelentős részben péntek délutánra vagy hétvégére esnek, figyelembe véve az iskolai elfoglaltságot.   

Iskolai szünetekben szívesen mennek a családok hétköznap is foglalkozásra. Helyszínül lehet választani a tanácsadói irodát, ha van olyan helyisége, ahol ez megtartható, de a Művelődési Házak, Közösségi Házak, Ifjúsági Klubok is kiváló teret biztosítanak a programoknak. Mivel az egy tanácsadóhoz tartozó családok sok esetben több településen élnek, így azt a települést célszerű központnak kiválasztaniahol a legtöbben laknak  

Programok szervezése Gyermek-és lakásotthonokban: 

Gyermek- és lakásotthonokban a programok szervezését a lakásotthon-vezetők, nevelők végzik, figyelembe véve a gyermekek igényeit, kéréseit, javaslatait. Adott esetben maguk a gyermekek is megszervezhetik irányítottan, kontroll alatt. A tapasztalat azt mutatja, hogy nagyon szívesen vesznek részt ebben, és ezt célszerű támogatni, mert ezáltal még jobban magukénak érzik a foglalkozást. Alapvető elvárás, hogy minden nap legyen olyan program, ami a szabadidő hasznos eltöltését szolgálja. Ez lehet kézműves foglalkozás, közös sütögetés vagy séta, kirándulás, vetélkedő, stb. Mindenkor ügyelnek a szervezők a változatosságra, természetesen lehetőségek, vagy a várható időjárás figyelembevételével.  

A lakásotthonok szívesen szerveznek egymás közötti programokat is. Ez elősegíti a gyermekek közötti kapcsolatok kialakulását, erősödését, az esetleges ellentétek csillapítását. Nagyobb, országos programokon a nevelőszülői hálózattal együtt vannak jelen, amely szintén lehetőséget teremt a szervezeten belüli barátkozásra, ismerkedésre. 

Tehetséggondozás: 

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató fontos feladatának tartja a valamiben tehetséges gyermekek támogatását, megerősítését, segítését. A tehetséget olyan esélynek tekintjük, amely lehetőséget teremt számukra a fejlődésre, továbbtanulásra.    

A tehetségek felkutatása többféle módon történik. A szervezet több saját élménypedagógiai programja is lehetőséget ad arra, hogy az igazi tehetségek felszínre kerüljenek. Ilyen például a Ki mi tud? (ez megvalósul területi, megyei és országos szinten) valamint szavalóversenyek, tudásra épülő vetélkedők.  

tehetségkutató programok szervezése mellett a szolgáltató támogatja a részvételt más szolgáltatók pályázatán. Ennek kettős célja van: így több esély van felfedezni az igazán kiemelkedő képességű gyermekeket, illetve így adódik lehetőség arra is, hogy résztvevők önbizalma, önmaguk felvállalása erősödjön. Mindez úgy lehet eredményes, ha a gyermek akkor is pozitív élményhez jut, ha a szereplése nem volt kiemelkedő. Ilyenkor azok az apró részletek kapnak hangsúlyt a méltatásbanamelyek valódi értéket jelentenek - például az, hogy ki mert állni a közönség elé vagy hogy egy hosszú verset megtanult.  

Ezeken a programokon kívül a lakásotthonvezetők és nevelőszülői tanácsadók feladata a hozzájuk tartozó tehetséges gyermekek felkutatása. Az ő kötelességük a gyerekek motiválása arra, hogy vegyenek részt a tehetségkutatókon, illetve speciális igényeik jelzése az élménypedagógiáért és tehetséggondozásért felelős koordinátor felé. Ilyen igény lehet például külön tanár, felkészítő tanár kérése. Ez lehet ének, hangszeres, tánc vagy képzőművészeti fejlesztés, de ugyanilyen fontos, hogy a kifejezetten jól tanuló gyermek továbbtanulási esélyeit segítsük azzal, hogy a felvételire egy-egy tantárgyból felkészül. A fejlesztő, felkészítő tanárok biztosításának feltétele a megalapozottság (tehetség), a gyermek határozott elszántsága egy cél elérésére, kellő kitartása valamint a felkészülés ellenőrzése. 

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató élménypedagógiai programjainak és tehetséggondozásának fókuszában az áll, hogy a szervezet a gondoskodásában felnövő gyermekeket a lehető legteljesebb módon támogassa 

A szolgáltató által szervezett programok változatossága biztosítja a gyermekek számára hasznos és szükséges információkat, felejthetetlen élményeket, a jövőjüket meghatározó tanulási lehetőségeket. Így segítenek a bizalom sebeit gyógyítani! 

 

Kelt.: Kiskunfélegyháza, 2020. július 06. 

 

Kis Tünde

Élménypedagógiáért- és tehetséggondozásért

felelős koordinátor

Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 

Az utógondozásról és otthonteremtésről szólt egy napunk ÁGOTA Falván

Az utógondozásról és otthonteremtésről szólt egy napunk ÁGOTA Falván

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató és az ÁGOTA Alapítvány utógondozással és otthonteremtéssel kapcsolatos programot rendezett a gondoskodásában élő fiatalok számára.

Petőfi-szavalóversenyt tartottunk ÁGOTA Falván

Petőfi-szavalóversenyt tartottunk ÁGOTA Falván

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató és az ÁGOTA Alapítvány Petőfi 200 címmel ÁGOTA Falván rendezett szavalóversenyt a gondoskodásában élő gyermekek számára.

Baranya megyei nevelőcsaládjaink a Tropicariumba látogattak

Baranya megyei nevelőcsaládjaink a Tropicariumba látogattak

A budapesti Tropicariumba látogatott mintegy 210 fős csoportunk, nevelőszülők és a gondoskodásukban élő gyermekeink.

Hőseink emlékezete

Hőseink emlékezete

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Szegeden az ÁGOTA Kulturális és Közösségi Központban emlékezett meg az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 66. évfordulójáról.

Amikor szabad a száguldás

Amikor szabad a száguldás

Hódmezővásárhelyi Lakásotthonunk fiataljai nemrégiben Szegeden próbálhatták ki a számukra új élményt nyújtó gokartozást.

Gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok rúgták a bőrt

Gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok rúgták a bőrt

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató és az ÁGOTA Alapítvány labdarúgó tornát rendezett Tass-Alsószenttamáson a gondoskodásában élő fiatalok számára.

Nyárbúcsúztató családi nap és nevelőszülőtoborzás Tolnán

Nyárbúcsúztató családi nap és nevelőszülőtoborzás Tolnán

Tolnán az Alta-Ripa Szabadidőparkba tartottunk családi napot a Tolna megyei nevelőszülős családoknak!

A Király Lovastanyán kapcsolódtak ki bácsalmási fiataljaink

A Király Lovastanyán kapcsolódtak ki bácsalmási fiataljaink

A Bácsalmási Gyermekotthon 1-es lakása a nyári szünet végét igazán emlékezetessé tette, ugyanis kirándulást szerveztek Jánoshalmára, a Király Lovastanyára.

Iskolára hangolódás Csillagösvény túrával

Iskolára hangolódás Csillagösvény túrával

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Forráskút és Zsombó körzetében lakó lelkes nevelőszülői remek programot szerveztek a lassan őszbe hajló hosszú vakáció végén a náluk nevelkedő gyermekeknek.


Kapcsolódó videók